Създаване на идеен проект

Реализоране на работен проект

Прилагане на авторски надзор

Нашата фирма предлага комплексно обслужване с цел максимално да улесним  клиента при ремонта или преустройството и обзавеждането неговото жилище. Затова при заявка първоначално предлагаме разработване на идеен и работен проект на интериорен дизайн и предлагаме изпълнението на необходимите строително-ремонтни работи за реализацията му. Ангажираме се с цялостното планиране, организиране и извършването на всички необходими дейности, за да превърнем жилището Ви в дома от 3D визуализациите до реален обект. Следим за спазването на заложените срокове и носим отговорност за качеството на изпълнението. Поддържаме постоянна връзка с майсторите и осъществяваме както регулярни посещения, така и оглед на финала на всеки етап, като отбелязваме евентуални корекции. Така ние гарантираме  качество и идентичност на изпълнението с одобрения проект.

Освен контрол на строително-ремонтните дейности , предлагаме и цялостно консултиране при избора на всички строителни материали, мебели и аксесоари, като предоставяме на клиента синтезирана информация за тях, с цел оптимизиране на най-ценния ресурс в наши дни – времето. Съвместно с клиента, нашите консултанти  избират  материалите и обзавеждането и следим  да бъдат поръчани и доставени според графика за изпълнение на интериорния проект.