За да e успешна  реализацията на един проект, е необходимо  да се направят проучвания на пазара – търсене и предлагане, нуждите и очакванията на потребителите, съвременните тенденции в развитието на съответната област, както проучване и анализ на редица други фактори.
В сферата, в която ние работим – строителството, това е особено важно, тъй като инвестициите са сравнително големи, дългосрочни, а това, което се изгражда трябва да бъде  качествено,  функционално и удобно за клиента.

Строителна компания ЕСТЕТИ разполага с екип от специалисти, които създават добре обмислени и качествено завършени обекти. Ние носим отговорност за качественото изпълнение на проекта и неговото правилно надзираване. отделяме нужното внимание и време на управлението, консултантските услуги и пълното обслужване на строително-инвестиционните проекти.

Може да Ви помогнем във всички етапи, през които преминава един такъв проект:

  • определяне на инвестиционно намерение
  • проучване на възможности за застрояване
  • бюджетиране
  • проектиране
  • реализация на строителния процес
  • инвеститорски контрол
  • контрол на строителните дейности и довършителните работи
  • контрол на интериорния дизайн и обзавеждане
  • продажба на имоти при жилищни проекти и отдаване под наем